7.2 LOADLIN

LOADLIN to alternatywny sposób bootowania systemu dostępny w Slackware. Jest to program DOS'owy i może być użyty do uruchomienia Linuksa spod działającego DOS'a. Do poprawnego uruchomienia Linuksa LOADLIN wymaga, by jądro systemu znajdowało się na partycji DOS'owskiej.

Podczas instalacji LOADLIN zostanie skopiowany do domowego katalogu root'a jako plik .ZIP. Nie ma dla niego żadnego procesu instalacji - należy jedynie skopiować na partycję DOS'a plik jądra Linuksa (zwykle /boot/vmlinuz) oraz plik LOADLIN z katalogu root'a.

LOADLIN okaże się najbardziej użyteczny, gdy planujesz utworzyć menu wyboru systemu operacyjnego na partycji DOS'a. Menu takie dodane do pliku AUTOEXEC.BAT pozwala wybierać między uruchomieniem Linuksa lub DOS'a. Wybór Linuksa spowoduje uruchomienie najpierw programu LOADLIN, który sam już zajmie się uruchomieniem Slackware'a. Przykładowy plik AUTOEXEC.BAT pod Windows 95, tworzący wystarczające menu, może wyglądać tak:

  @ECHO OFF
  SET PROMPT=$P$G
  SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\
  CLS
  ECHO Wybierz system do uruchomienia:
  ECHO.
  ECHO [1] Slackware Linux
  ECHO [2] Windows 95
  ECHO.
  CHOICE /C:12 "Wybrano: -> "
  IF ERRORLEVEL 2 GOTO WIN
  IF ERRORLEVEL 1 GOTO LINUX
  :WIN
  CLS
  ECHO Uruchamiam Windows 95...
  WIN
  GOTO END
  :LINUX
  ECHO Uruchamiam Slackware Linux...
  CD \LINUX
  LOADLIN C:\LINUX\VMLINUZ ROOT=<partycja z jądrem Linuksa> RO
  GOTO END
  :END

Oczywiście, w swoim systemie jako partycję na której znajduje się jądro Linuksa podasz, np. /dev/hda2. Zawsze możesz użyć LOADLIN'a z linii poleceń w sposób analogiczny do przedstawionego przed chwilą. Dokumentacja LOADLIN'a zawiera wiele pomocnych przykładów.

Grenlandia 2012