5.4 PPP

Wciąż wielu ludzi łaczy się z Internetem przez różnego rodzaju połączenia dialup. Najpopularniejszą metodą jest PPP, chociaż SLIP również jest okazjonalnie używany. Skonfigurowanie systemu aby komunikował się ze zdalnym serwerem przez PPP jest całkiem proste. Dołaczyliśmy kilka narzędzi pomocnych przy konfiguracji.

5.4.1 pppsetup

Slackware zawiera program nazwany pppsetup do konfiguracji systemu aby używać połączenia dialup. Jest podobny w wygladzie i użyciu do programu netconfig. Najpierw zaloguj się jako root. Następnie wpisz pppsetup aby program uruchomić.

Program przedstawi serię pytań, na które oczywiście trzeba odpowiedzieć. Będą one dotyczyć wyboru urządzenia modemu, komendy uruchamiającej, numeru telefonu ISP (Internet Service Provider - dostawca internetu). Niektóre z usatwaień bedą miały wartości domyślne, które w większości przypadków mogą zostać zaakceptowane.

Po zakończeniu konfiguracji utowrzone zostaną programy ppp-go i ppp-off. Używa się ich do odpowiednio uruchamiania i zatrzymywania połączenia PPP. Programy te znajdą się w /usr/sbin. Do ich uruchomienia wymagane są uprawnienia roota.

5.4.2 /etc/ppp

Dla większości użytkowników, uruchomienie pppsetup wystarczy. Jednakze może zajść potrzeba zmiany wartości uzywanych przez deamona PPP. Wszystkie informacje o konfiguracji trzymane są w /etc/ppp. Oto lista czego dotyczą poszczególne pliki:

ip-down

Skrypt uruchamiany przez pppd po tym jak połączenie jest zakończone.

ip-up

Skrypt uruchamiany przez pppd, kiedy nastapi udane połaczenie ppp. W tym pliku umieść wszystkie komendy jakie chcesz uruchomić po udanym polaczeniu.

opcje

Ogólna konfiguracja opcji dla pppd.

options.demand

Konfiguracja opcji dla pppd kiedy działa w trybie żądania połączenia (ang. demand dialing mode).

pppscript

Polecenia wysyłane do modemu.

pppsetup.txt

Logi na temat opcji wybranych w czasie uruchamiania pppsetup.

Note

Wiekszosci z powyższych plików nie będzie dostępnych do czasu uruchomienia pppsetup.

Grenlandia 2012