15.4 zip

W końcu, są dwa narzędzia które mogą być użyte na plikach zip. Są one bardzo popularne w świecie Windows, więc Linux posiada programy do radzenia sobie z nimi. Program kompresujący nazywa się zip(1), a dekompresujący unzip(1).

% zip foo *

Stworzy to plik foo.zip, który będzie zawierać wszystkie pliki z bieżącego katalogu. zip doda rozszerzenie .zip automatycznie, więc nie musisz dodwać go przy nazwie pliku. Możesz także rekursywnie przez bierzący katalog, zipujac wszystkie katalogi znajdujace sie w sąsiedztwie:

% zip -r foo *

Dekompresja plików jest równie prosta.

% unzip foo.zip

Rozpakuje to wszystkie pliki włącznie z katalogami w pliku foo.zip.

Narzędzie zip ma kilka zaawansowanych opcji do tworzenia samorozpakowywujących się archiwów, pozostawiania plików kontroli rozmairu kompresowanego pliku, wyświetlania co się dzieje i wiele innych. Zobacz strony manuala dla zip i unzip aby dowiedzieć się jak używać tych opcji.

Grenlandia 2012