13.10 Rozmowa z innymi ludźmi

13.10.1 wall

wall(1) jest szybką metodą napisania wiadomości do innych użytkowników systemu. Podstawowa składnia:

% wall [plik]

Zawartość pliku [plik] zostanie wyświetlona na terminalach wszystkich zalogowanych aktualnie użytkowników. Jeśli nie podasz pliku, wall będzie czytał ze standartowego wejścia, więc po prostu wpiszesz wiadomość i zakończysz ją sekwencją Ctrl+d.

wall nie ma wielu możliwości, oprócz np. powiadomienia innych użytkowników, że robisz poważne prace w systemie czy też nawet zamierzasz go zrestartować, tak więc mają czas aby zachować ich pracę i wylogować się :)

13.10.2 talk

talk(1) pozwala rozmawiać dwóm osobom. Dzieli on ekran w połowie w poziomie. Aby zacząć rozmowę z innym użytkownikiem użyj komendy:

% talk <osoba> [nazwatty]

Rysunek 13-7. Dwie osoby w sesji talk

Jeśli podasz tylko nazwę użytkownika, zostanie to zrozumiane, że chodzi o lokalnego użytkownika, tacy też tylko zostaną wzięci pod uwagę. Nazwa tty jest wymagana jeśli chcesz zadzwonić pod specyficzny terminal (jeśli użytkownik jest zalogowany na więcej niż jednym). Wymagane informacje dla talk mogą być zdobyte przez komendę w(1).

talk może też porozumiewać się z użytkownikami na obcych hostach. Jako nazwę użytkownika po prostu podajesz jego adres e-mail. talk spróbuje połączyć się z tym userem na tym hoście.

talk jest w pewnym sensie ograniczony. Można nim rozmawiać tylko we dwóch, i to w trybie half-duplex.

13.10.3 ytalk

ytalk(1) jest wstecznie kompatybilnym zamiennikiem dla talk. Jest dostarczony z systemem Slackware jako komenda ytalk. Składnia jest podobna ale ma kilka różnic:

% ytalk <nazwauzytkownika>[#nazwatty]

Rysunek 13-8. Dwaj użytkownicy w sesji ytalk

Nazwa użytkownika i terminalu podaje się jak w talk tyle że musisz podać je razem rozdzielając znakiem hash (#).

ytalk oferuje wiele zalet:

Jeśli jesteś administratorem serwera, będziesz musiał upewnić się, czy port ntalk jest włączony w /etc/inetd.conf. ytalk potrzebuje tego do poprawnej pracy.

Grenlandia 2012