18.3 Tworzenie paczek

Stworzenie paczki dla Slackware może być trudne albo proste. Nie ma na to konkretnej metody. Jedynym wymogiem jest, by pakiet ten był plikiem starowanym (przy użyciu programu tar) i spakowanym programem gzip, oraz jeżeli jest tam skrypt poinstalacyjny, to musi się on znaleźć w /install/doinst.sh.

Jeżeli jesteś zainteresowany tworzeniem paczek dla swojego systemu albo dla sieci, którą zarządzasz, powinieneś rzucić okiem na różne skrypty w drzewie katalogów źródeł Slackware. Jest tam kilka metod, których używamy do tworzenia paczek.

18.3.1 explodepkg

explodepkg(8) dokona tego samego, co installpkg by rozpakować pakiet, ale nie zainstaluje go ani też nie uczyni żadnych wpisów odnośnie niego w bazie danych zainstalowanych pakietów. Po prostu polecenie to rozpakowuje dany pakiet do bieżącego katalogu.

Jeżeli spojrzysz na katalog ze źródłami Slackware, zobaczysz w jaki sposób używamy tego polecenia dla roboczych pakietów. Paczki takie zawierają szkielet tego, jak wyglądać będzie końcowa wersja pakietu. Zawierają wszystkie wymagane nazwy plików (nierzadko są to tylko puste pliki), uprawnienia oraz właścicieli. Skrypt budujący paczkę przekieruje zawartość paczki z katalogu źródłowego do katalogu budowania paczki.

18.3.2 makepkg

makepkg(8) stworzy z aktualnego katalogu poprawną paczkę dla Slackware. Przeszuka drzewo katalogów w poszukiwaniu linków symbolicznych oraz doda do skryptu poinstalacyjnego specjalny blok tworzący je podczas instalacji paczki. Dodatkowo otrzymamy ostrzeżenia o plikach o zerowej długości występujących w drzewie paczki.

Polecenie to jest zwykle uruchamiane, gdy stworzyłeś już katalog ze swoim pakietem.

18.3.3 SlackBuild Scripts

Pakiety Slackware są budowane w różny sposób, zależnie od potrzeby. Nie wszystkie pakiety programów są napisane przez ich twórców tak, by kompilowały się w jednakowy sposób. Wiele z nich posiada opcje czasu kompilacji, które nie są zawarte w paczkach, których używa Slackware. Być może zechcesz wykorzystać niektóre z ich funkcjonalności; w takim wypadku należy skompilować swój własny pakiet. Na szczęście dla wielu paczek w Slackware możesz znaleźć skrypty "SlackBuild" w kodzie źródłowym pakietów.

Tak więc czym jest SlackBuild-skrypt? Skrypt SlackBuild to wykonywalny skrypt powłoki, który uruchamiasz jako root by skonfigurować, skompilować oraz stworzyć paczkę dla Slackware. Możesz bez ograniczeń modyfikować te skrypty w katalogu źródłowym oraz uruchamiać je by stworzyć własne wersje standardowych paczek Slackware.

Grenlandia 2012