11.5 top

I na sam koniec tego rozdziału: komenda, dzięki której możesz oglądać odświeżane na bieżąco informacje o procesach uruchomionych w twoim systemie. Komenda ta nazywa się top(1), a wywołuje się ją tak:

% top

Takie użycie spowoduje wyświetlenie pełnoekranowej informacji o procesach działających w systemie oraz kilku ogólnych informacji o nim samym. Zawarte tam będą dane o średnim obciążeniu systemu (load average), liczbie procesów, stanie procesora, wolnej pamięci oraz pewne detale odnośnie samych procesów, takie jak PID, właściciel, priorytet, zużycie CPU oraz pamięci, czas działania i nazwa programu.

 6:47pm up 1 day, 18:01, 1 user, load average: 0.02, 0.07, 0.02
61 processes: 59 sleeping, 2 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 2.8% user, 3.1% system, 0.0% nice, 93.9% idle
Mem:  257992K av, 249672K used,  8320K free,  51628K shrd, 78248K buff
Swap:  32764K av,   136K used,  32628K free,         82600K cached

PID USER  PRI NI SIZE RSS SHARE STAT LIB %CPU %MEM TIME COMMAND
 112 root   12  0 19376 18M  2468 R    0 3.7 7.5 55:53 X
4947 david  15  0 2136 2136  1748 S    0 2.3 0.8 0:00 screenshot
3398 david   7  0 20544 20M  3000 S    0 1.5 7.9 0:14 gimp
4946 root   12  0 1040 1040  836 R    0 1.5 0.4 0:00 top
 121 david   4  0  796 796  644 S    0 1.1 0.3 25:37 wmSMPmon
 115 david   3  0 2180 2180  1452 S    0 0.3 0.8 1:35 wmaker
4948 david  16  0  776 776  648 S    0 0.3 0.3 0:00 xwd
  1 root   1  0  176 176  148 S    0 0.1 0.0 0:13 init
 189 david   1  0 6256 6156  4352 S    0 0.1 2.4 3:16 licq
4734 david   0  0 1164 1164  916 S    0 0.1 0.4 0:00 rxvt
  2 root   0  0   0  0   0 SW   0 0.0 0.0 0:08 kflushd
  3 root   0  0   0  0   0 SW   0 0.0 0.0 0:06 kupdate
  4 root   0  0   0  0   0 SW   0 0.0 0.0 0:00 kpiod
  5 root   0  0   0  0   0 SW   0 0.0 0.0 0:04 kswapd
 31 root   0  0  340 340  248 S    0 0.0 0.1 0:00 kerneld
 51 root   0  0  48  48   32 S    0 0.0 0.0 0:00 dhcpcd
 53 bin    0  0  316 316  236 S    0 0.0 0.1 0:00 rpc.portmap
 57 root   0  0  588 588  488 S    0 0.0 0.2 0:01 syslogd

Program ten nazywa się top (ang. "szczyt"), gdyż procesy zużywające najwięcej mocy procesora znajdą się na samej górze listy. Ciekawostką jest to, że top będzie umieszczony jako pierwszy na liście najmniej aktywnych (oraz pewnych aktywnych) systemów ze względu na swoją zajętość procesora. Niemniej jednak top jest całkiem użytecznym programem, pozwalającym stwierdzić który z procesów zachowuje się nieprawidłowo i powinien zostać zakończony.

Ale przypuśćmy, że chcesz jedynie listę swoich własnych procesów, bądź też procesów uruchomionych przez innego użytkownika. Takie procesy niekoniecznie muszą być w czołówce tych najbardziej "procesorożernych". Opcja -u pozwala na podanie nazwy użytkownika (bądź jego UID) oraz monitorowanie procesów będących własnością tylko tego UID.

% top -u boogi
 PID USER   PR NI VIRT RES  SHR S %CPU %MEM  TIME+  COMMAND
3622 alan   13  0 11012 10m 6956 S 1.0 2.1  0:03.66 gnome-terminal
3739 alan   13  0 1012 1012 804 R 0.3 0.2  0:00.06 top
3518 alan    9  0 1312 1312 1032 S 0.0 0.3  0:00.09 bash
3529 alan    9  0  984 984 848 S 0.0 0.2  0:00.00 startx
3544 alan    9  0  640 640 568 S 0.0 0.1  0:00.00 xinit
3548 alan    9  0 8324 8320 6044 S 0.0 1.6  0:00.30 gnome-session
3551 alan    9  0 7084 7084 1968 S 0.0 1.4  0:00.50 gconfd-2
3553 alan    9  0 2232 2232 380 S 0.0 0.4  0:00.05 esd
3555 alan    9  0 2552 2552 1948 S 0.0 0.5  0:00.10 bonobo-activati
3557 alan    9  0 2740 2740 2224 S 0.0 0.5  0:00.05 gnome-smproxy
3559 alan    9  0 6496 6492 5004 S 0.0 1.3  0:00.31 gnome-settings-
3565 alan    9  0 1740 1740 1440 S 0.0 0.3  0:00.28 xscreensaver
3568 alan    9  0 7052 7052 4960 S 0.0 1.4  0:02.28 metacity
3572 alan    9  0 11412 11m 7992 S 0.0 2.2  0:01.58 gnome-panel
3574 alan    9  0 12148 11m 8780 S 0.0 2.4  0:00.64 nautilus
3575 alan    9  0 12148 11m 8780 S 0.0 2.4  0:00.00 nautilus
3576 alan    9  0 12148 11m 8780 S 0.0 2.4  0:00.00 nautilus

Jak widzisz, aktualnie działają u mnie X, top, oraz gnome-terminal (w którym to piszę te słowa) i jeszcze cała masa powiązanych z X-ami procesów, które to pożerają najwięcej czasu pracy procesora. Powyższa metoda jest świetna, gdy trzeba sprawdzić jak ciężko użytkownicy pracują w twoim systemie.

top pozwala także na monitorowanie procesów według ich PID'ów, ignorowanie bezczynnych procesów oraz procesów-zombie, a także na wiele wiele innych rzeczy. Najlepszym miejscem na uzyskanie informacji o tych opcjach jest strona manuala dla polecenia top.

Grenlandia 2012