Rozdział 11 Sterowanie procesami

Spis treści
11.1 Uruchamianie programów w tle
11.2 Foregrounding
11.3 ps
11.4 kill
11.5 top

Każdy uruchomiony w systemie program nazywany jest procesem. Procesem takim jest zarówno każdy z malutkich demonów, uruchomionych przy starcie systemu, jak też i potężny menedżer okien X Window. Każdy proces działa w systemie jako konkretny użytkownik. Te, uruchomione przy starcie systemu zwykle działają jako root albo nobody. Procesy uruchamiane przez ciebie będą widoczne w systemie jako ty. Procesy innych użytkowników będą widoczne jako inni użytkownicy.

Posiadasz pełną kontrolę nad procesami, które uruchomiłeś ty sam. root posiada dodatkowo kontrolę nad wszystkimi procesami, także tymi uruchomionymi przez innych użytkowników. Procesy mogą być kontrolowane i monitorowane przez wiele programów oraz poleceń powłoki.

11.1 Uruchamianie programów w tle

Programy uruchomione z linii poleceń wypisują swoje wyjście na ekran. Pozwala to śledzić i kontrolować ich pracę. Jednakże istnieją sytuacje, w których wolałbyś uruchomić program tak by nie zajmował on terminala. Taki sposób nazywa się uruchamianiem w tle; istnieje na to kilka sposobów.

Pierwszy sposobów to dodanie znaku ampersanda w linii poleceń, gdy uruchamiasz program. Dla przykładu załóżmy, że chcesz uruchomić działający w linii poleceń odtwarzacz mp3 amp by słuchać muzyki z katalogu pełnego plików mp3, ale potrzebujesz też wykonać inną czynność na tym samym terminalu. Następujące polecenie uruchomi amp w tle:

% amp *.mp3 &

Program uruchomi się normalnie, a ty powrócisz do linii poleceń.

Drugi sposób pozwala na odesłanie procesu w tło podczas jego działania. Oczywiście, najpierw trzeba taki program uruchomić. Kiedy już działa, naciskasz klawisze Control+z - powoduje to uśpienie procesu; domyślnie przerwane jest wtedy jego działanie: momentalnie zostaje zatrzymany, możesz jednak przywrócić go do pracy kiedy tylko zechcesz. Gdy uśpiłeś proces, powracasz do linii poleceń. Możesz przenieść proces w tło, wpisując:

% bg

Teraz uśpiony proces działa w tle.

Grenlandia 2012