16.3 Otwieranie plików

vi pozwala na otwieranie plików w trybie wydawania poleceń jak i bezpośrednio przy uruchamianiu programu - z lini poleceń powłoki. Przykładowo by otworzyć plik /etc/lilo.conf w edytorze należy wydać polecenie:

:e /etc/lilo.conf

Gdy we wcześniej edytowanym pliku zostaną dokonane zmiany i nie zostaną one zapisane vi wyświetli ostrzeżenie przed otwarciem kolejnego bufora. Generalnie można ich uniknąć używająć wykrzyknika (:e!).

Aby ponownie otworzyć ten sam plik należy posłużyć się poleceniem e!. Jest to przydatna komenda w wypadku wprowadzenie niechcianych zmian do pliku.

Niektóre klony vi (na przykład vim) pozwalają na otwieranie kilku buforów jednocześnie. Na przykład, chcąc otworzyć plik 09-vi.sgml (znajdującego się w katalogu domowym) w momencie edycji innego można wpisać:

:split ~/09-vi.sgml

Nowy plik pokaże się w górnej połowie ekranu, wcześniej otwarty w dolnej. Jest wiele poleceń służących do manipulacji dzieleniem ekranu. Najlepszym pomysłem jest posłużeniem się manualem konkretnego edytora. Należy zauważyć, że niektóre klony w ogóle nie zezwalają na dzielenie ekranu.

Grenlandia 2012