16.4 Zapisywanie plików

Pliki zapisywać można na kilka sposobów. Aby np. zapisać aktualny bufor do pliku randomness można posłużyć się poleceniem:

:w randomness

Gdy plik raz już był zachowany, wprowadzone zmiany można zapisać poprostu przez wpisanie :w. Po wykonaniu tej akcji edytor wraca do trybu wydawania poleceń. Aby zapisać plik i zakończyć pracę edytora (bardzo częsta operacja) należy użyć komendy :wq.

Zachowywanie zmian w plikach tylko-do-odczytu wymaga użycia znaku wykrzyknika:

:w!

Są jednak przypadki, gdy pliku nie można zapisać (np. gdy należy on do innego użytkownika). Gdy taki wystąpi vi poinformuje o zainstniałym fakcie. Jedyne co pozostaje, to zakończyć pracę i wyedytować go jako root lub właściciel.

Grenlandia 2012