13.3 Narzędzia DNS

Domain Name Service (w skrócie: DNS) jest tym magicznym protokołem, który umożliwia twojemu komputerowi zamieniać nic nie znaczące nazwy domen jak np. www.slackware.com na znaczące adresy IP jak np. 64.57.102.34. Komputery nie mogą przesyłać pakietów do www.slackware.com, ale mogą przesyłać pakiety do adresu IP tej domeny. DNS daje nam wygodną metodę zapamiętywania adresów maszyn. Bez DNS'a musieli byśmy pamiętać jaki adres IP należy do jakiego komputera, i to zakładając, że ów adres IP się nie zmieni. Oczywistym jest, że używanie nazw domen dla komputerów jest lepsze, ale jak przyporządkować domenie jej adres IP?

13.3.1 host

host(1) zrobi to za nas. host jest używany do przyporządkowania nazwie jej adresu IP. To bardzo szybkie i proste narzędzie bez rozbudowanej funkcjonalności.

% host www.slackware.com
www.slackware.com is an alias for slackware.com.
slackware.com has address 64.57.102.34

A co jeśli z jakiegoś powodu chcemy uzyskać nazwę domeny mając adres IP; co wtedy?

13.3.2 nslookup

nslookup jest wypróbowanym programem, który "zwietrzał" przez lata. nslookup został zdeprecjonowany i może zostać usunięty z przyszłych wydań. Nie ma nawet strony manuala dla tego programu.

% nslookup 64.57.102.34
Note: nslookup is deprecated and may be removed from future releases.
Consider using the `dig' or `host' programs instead. Run nslookup with
the `-sil[ent]' option to prevent this message from appearing.
Server:     192.168.1.254
Address:    192.168.1.254#53

Non-authoritative answer:
www.slackware.com    canonical name = slackware.com.
Name:  slackware.com
Address: 64.57.102.34

13.3.3 dig

Nowy program "w zagrodzie", wyszukiwarka informacji o domenie (ang. domain information groper), w skrócie dig(1), jest programem docelowym do wyszukiwania informacji DNS. dig potrafi wydobyć z serwera DNS praktycznie każde dane włączając w to reverse lookups, rekordy A, CNAME, MX, SP, i TXT. dig posiada wiele opcji lini poleceń i jeśli jeszcze się nie zapoznałeś z nimi, powinieneś przeczytać jego obszerną stronę manuala.

% dig @192.168.1.254 www.slackware.com mx

; <<>> DiG 9.2.2 <<>> @192.168.1.254 www.slackware.com mx
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26362
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2

;; QUESTION SECTION:
;www.slackware.com.       IN   MX

;; ANSWER SECTION:
www.slackware.com.   76634  IN   CNAME  slackware.com.
slackware.com.     86400  IN   MX   1 mail.slackware.com.

;; AUTHORITY SECTION:
slackware.com.     86400  IN   NS   ns1.cwo.com.
slackware.com.     86400  IN   NS   ns2.cwo.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.cwo.com.      163033 IN   A    64.57.100.2
ns2.cwo.com.      163033 IN   A    64.57.100.3

;; Query time: 149 msec
;; SERVER: 192.168.1.254#53(192.168.1.254)
;; WHEN: Sat Nov 6 16:59:31 2004
;; MSG SIZE rcvd: 159

To powinno pokazać ci ideę działania komendy dig. “@192.168.1.254” to serwer dns który zamierzasz użyć. “www.slackware.com” to domena, którą zamierzasz sprawdzić natomiast “mx” oznacza typ wykonywanego testu. Powyższe zapytanie wykazało, że e-mail wysyłany na serwer www.slackware.com zostanie przekierowany na serwer mail.slackware.com.

Grenlandia 2012