17.2 Bufory

W Emacsie podstawą jest koncepcja “buforów”. Każdy plik który otwierasz jest ładowany do własnego bufora. Ponadto Emacs ma kilka specjalnych buforów, które nie zawierają plików tylko służą do innych celów. Takie specjalne bufory mają nazwy zaczynające się i kończące gwiazdką. Na przykład burof który pokazuje się przy pierwszym uruchomieniu Emacsa jest tak nazwany *scratch* buffer. W *scratch* buffer, możesz pisać tekst w normalny sposób, ale tekst nie jest zapisywany kiedy zamykasz Emacsa.

Jest jeszcze jeden specjalny bufor o którym musisz wiedzieć i jest to minibuffer. Bufor ten zawiera tylko jedną linie i jest zawsze widoczny: jest to ostatnia linia okna Emacsa, poniżej paska statusu dla bieżącego bufora. Minibuffer jest miejscem gdzie Emacs pokazuje wiadomości od użytkownika i miejscem gdzie wykonywane są polecenia od użytkownika. Na przykład kiedy otwierasz plik Emacs zapyta o jego nazwe w minibufferze.

Przełanczanie między jednym a drugin buforem może byc wykonane przez polecenie C-x b. Poprosi cie to o nazwe bufora (nazwą bufora jest zazwyczaj nazwa pliku który edytujesz) i zaproponuje domyślny wybór, który jest z reguły buforem utworzonym przed przełączeniem lub utowrzeniem bieżącego burofa. Wciskając poprostu Enter przełączysz się właśnie do tego bufora.

Jeśli chcesz przełączyć się do innego bufora niż domyślny oferowany przez Emacsa wpisz poprostu jego nazwę. Zauważ że możesz używać tak zwanego Tab-completion (uzupełniania nazwy przez wciśnięcie klawisza tabulacji [tłum.]): napisz pierwsze pare liter nazwy bufora i wciśnij Tab; Emacs dokończy nazwe buforu. Uzupełnianie Tab działa wszędzie w Emacsie gdzie ma ono sens.

Można uzyskać listę otwartych buforów przez wciśnięcie C-x C-b. Polecenie to zazwyczaj podzieli ekran na dwie części, wyświetlając bufor na którym pracujesz na górnej połowie i nowy bufor zwany *Listą Buforów* w dolnej części. Bufor ten zawiera listę wszystkich buforów, ich roamiar i tryb oraz pliki jeśli istnieją, to bufory ich są wyświetlone (jak to zwią w Emacsie). Możesz wyczyścić ten ekran przez wciśnięcie C-x 1.

Note

Pod X-ami, lista buforów dostępna jest także w menu bufora w pasku menu.

Grenlandia 2012