17.3 Tryby

Każdy bufor w Emacsie ma towarzyszący mu tryb. Tryb ten ma całkiem inną idee niż tryby w vi: tryb informuje w jakim rodzaju bufora jesteś. Na przykład jest tryb tekstu dla normalnych plików tekstowych, ale jest również tryb-c dla edycji programów w C, tryb-sh dla edycji skryptów powłoki, tryb-latex dla edycji LaTeX pliki, tryb-mail dla edycji emaili i wiadomości, itp. Tryby wyposażone są w specjalnie ulepszenia i funkcje użyteczne dla typów plików jakie są edytowane. Jest nawet możliwe ponowne zdefiniowanie klawiszy i poleceń dla trybów. Na przykład w trybie tekstowym klawisz Tab poprostu przeskakuje do następnego znaku tabulacji i zatrzymuje się, ale w wielu trybach języków programowania klawisz Tab robi wcięcie w bieżącej linii odpowiednio do głębokości bluku z liniami.

Tryby wymienione powyżej są nazwywane trybami głównymi. Każdy bufor ma dokładnie jeden główny tryb. Dodatkowo bufor może mieć jeden lub więcej podrzędnych trybów. Podrzędny tryb zapewnia dodatkowe właściwości które moga być użyteczne do określonch zadań. Na przykład jeśli wciśniesz klawisz INSERT wywołasz tryb nadpisywania, którego nie chcesz. Jest także tryb auto-uzupełniania który jest kombinacją tryby tekstowego i trybu latex: powoduje on że każda linia która zostanie wpisana będzie automatycznie zawinięta kiedy linia osiągnie określona liczbę znaków. Bez trybu auto-uzupełniania musisz wpisać M-q aby uzupełnić paragraf. (Co możesz użyć do formatowania paragrafu jak już wyedytujesz jakiś tekst i nie wygląda on załadnie.)

17.3.1 Otwieranie plików

Aby otowrzyć plik w Emacsie wciśnij

C-x C-f

Emacs poprosi o nazwę pliku uzupełniając czasem domyślną ścieżkę (którą zazwyczaj jest ~/). Po wpisaniu nazwy pliku (możesz użyć uzupełnienia Tab) i wciśnięciu ENTER, Emacs otworzy plik w nowym buforze i wyświetli jego zawartość na ekranie.

Note

Emacs automatycznie utorzy nowy bufor, nie załaduje go do bieżącego buforu.

Chąc utworzyć nowy plik w emacsie nie można poprostu pisać. Najpierw trzeba utworzyć bufor dla niego i nazwę pliku dla niego. Robi się to wciskając C-x C-f i wpisując nazwę pliku, tak jak otwieranie istniejącego pliku. Emacs zauwarzy że plik który wpisano nie istnieje i utworzy nowy bufor i raport “(Nowy plik)” w głównym buforze.

Kiedy wpiszesz C-x C-f a następnie wprowadzisz nazwe katalogu zamiast nazwy pliku, Emacs utworzy nowy bufor w którym znajdzie się lista wszystkich plików z tego katalogu. Można przesuwać kursor aby znaleźć pożądany plik, a Emacs go otworzy. (W rzeczywistości jest znacznie więcej akcji jakie możesz tam wykonać, jak kasowanie, zmiana nazwy i przenoszenie plików. Emacs teraz jest w trybie dired-mode, który jest podstawowym prostym menadżerem plików.)

Kiedy wpiszesz C-x C-f i nagle zmienisz zdanie, możesz wpisać C-g aby anulować akcje. C-g działa prawie wszędzie gdzie potrzeba anulować rozpoczętą akcje lub polecenie a nie chce się aby doszło ono do końca.

Grenlandia 2012