17.5 Zapisywanie plików

Aby zapisać plik, wciśnij

C-x C-s

Emacs nie zapyta o nazwę pliku, bufor zostanie zapisany w pliku z którego został wczytany. Jeśli chcesz zapisać plik w innym pliku, wpisz

C-x C-w

Kiedy zapisze się plik pierwszy raz w danej sesji, Emacs zapisze starą wersję pliku w pliku zapasowym, który ma tą samą nazwę zakończoną tyldą: więc jeśli edytujesz plik “cars.txt”, Emacs utworzy kopie zapasową “cars.txt~”.

Ten plik zapasowy jest kopią pliku który został otwarty. Kiedy nie pracujesz, Emacs regularnie wykonuje kopie auto-zapisu wykonywanej pracy, do pliku z znakami hash: #cars.txt#. Ta kopia jest kasowana kiedy zapisuje się plik przy pomocy C-x C-s.

Kiedy skończy się edycje pliku, możesz zabić bufor wpisując

C-x k

Emacs następnie zapyta który bufor ma zabić, który bufor jest obecnie domyslnym i który możesz wybrać wciskającENTER. Jeśli nie zapisałeś jeszcze pliku, Emacs zapyta czy napewno ma zabić bufor.

17.5.1 Wychodzenie z Emacsa

Kiedy już zupełnie skończysz z Emacs, możesz wpisać

C-x C-c

To wyłączy Emacsa. Jeśli masz niezapisane pliki, Emacs powiadomi o tym i zapyta czy ma je zapisać. Jeśli odpowie się nie, Emacs poprosi o ostatnie potwierdzenie i wyłączy się.

Grenlandia 2012