17.4 Podstawowa edycja

Kiedy otworzy się plik, można oczywiście poruszać się po nim kursorami. Klawisze kursora i PgUp, PgDn robią to czego od nich się oczekuje. Home i End przeskakują na początek i koniec linii. (W satrszych wersjach, przeskoczą na początek lub koniec bufora.) Jednakże, są też komba klawiszy Control i Meta (Alt) które przenoszą kursor dookoła. Ponieważ nie potrzebujesz przenosić rąk na inne części klawiatury aby to zrobić, jest to znacznie szybsze kiedy przwykniesz do tego. Najważniejsze polecenia wypisane są w Tabela 17-1.

Tabela 17-1. Podstawowe polecenia edycji w Emacsie

Polecenie Rezultat
C-b cofa o jeden znak
C-f jeden znak do przodu
C-n jedna linia w dół
C-p jedna linia w górę
C-a idź na początek linii
C-e idź na koniec linii
M-b cofnij o jedno słowo
M-f jedno słowo do przodu
M-} idź paragraf do przodu
M-{ idź jeden paragraf w tył
M-a jendo zdanie do przodu
M-e jedno zdanie w tył
C-d skasuj znak pod kursorem
M-d kasuj do końca słowa
C-v idź w dół o jedną strone (np. PgDn)
M-v idź w góre o jedną stronę (np. PgUp)
M-< idź na początek buforu
M-> idź na koniec bufora
C-_ cofnij ostatnią zmianę (może być powtarzane); zauważ że aktualnie trzeba wpisać Shift+Control+hyphen aby to osiągnąć.
C-k kasuj do końca linii
C-s szukaj do przodu
C-r szukaj do tyłu

Zauważ, że wiele poleceń Meta są adekwatne do poleceń Control c poza tymi które operują na większych jednostkach: gdzie C-f idzie do przodu o jeden znak, M-f idzie do przodu o całe słowo, itp.

Zauważ że M-< i M-> wymagają wciśnięcia Shift+Alt+przecinek i Shift+Alt+dot odpowiednio, od < i >Shift+przecinek i Shift+kropka. (Oczywiście dopóki nie masz innego układu klawiatury niż standardowy US.)

Zuważ że C-k kasuje (zabija jak to sie potocznie mówi) cały tekst za kursorem do końca linii, ale nie kasuje samej linii (np. nie kasuje końca nowej linii). Jedynie kasuje linie jeśli nie ma tekstu w pobliżu kursora. Innymi słowy aby skasować kompletną linie, musisz umieścić kursor na początku linii i wcisnąć dwukrotnie: C-k raz aby skasować tekst w linii, a drugi raz aby skasować linie.

Grenlandia 2012