10.4 Tworzenie: touch oraz mkdir

10.4.1 touch

Polecenie touch(1) jest używane do zmiany czasu ostatniego dostępu oraz czasu ostatniej modyfikacji pliku. Jeżeli żądany plik nie istnieje, to polecenie touch utworzy nowy pusty plik o podanej nazwie. By ustawić w pliku czas ostatniego dostępu na ten, który jest w danej chwili w systemie, wystarczy napisać:

% ls -al file1
-rw-r--r--  1 root   root    9779 Feb 7 21:41 file1
% touch file1
% ls -al file1
-rw-r--r--  1 root   root    9779 Feb 8 09:17 file1

touch posiada kilka opcji, pozwalających na wybór, który czas pliku poddany zostanie modyfikacji. Wszystkie z nich szczegółowo opisują strony manuala.

10.4.2 mkdir

mkdir(1) służy do stworzenia nowego katalogu. Wystarczy tylko określić jego nazwę podczas wywoływania mkdir. By mówić niewiele a konkretnie - przedstawiamy przykładzik, w którym tworzymy nowy katalog w katalogu aktualnym:

% mkdir hejaz

Można też od razu sprecyzować ścieżkę dostępu:

% mkdir /usr/local/hejaz

Parametr -p informuje mkdir, by utworzyć też katalogi wyższych rzędów. Np. wywołanie powyższej komendy zakończy się porażką, jeżeli katalog /usr/local nie istnieje. Opcja -p sprawi, że w takim wypadku zostaną utworzone katalogi /usr/local oraz /usr/local/hejaz:

% mkdir -p /usr/local/hejaz
Grenlandia 2012