10.3 Proste wypisywanie zawartości pliku: cat oraz echo

10.3.1 cat

cat(1) to skrót od angielskiego słowa “concatenate”, czyli 'połączyć, związać'. I faktycznie - początkowo był to program zaprojektowany do scalania plików tekstowych w jeden, może jednak być użyty do wielu innych celów.

By połączyć dwa lub więcej plików w jeden, wystarczy po prostu wpisać nazwy kolejnych plików po komendzie cat oraz przekierować tak powstałe wyjście do pliku. cat operuje na standardowych wejściu i wyjściu, tak więc najlepiej jest użyć konsolowych znaków przekierowania. Dla przykładu:

% cat file1 file2 file3 > bigfile

Polecenie to pobierze zawartości plików file1, file2, oraz file3 i zapisze wszystko razem w pliku bigfile.

Można też używać cat do wyświetlenia zawartości plików. Np. wielu użytkowników używa cat przepuszczając przy dłuższych plikach wyjście poprzez more albo less jak zaprezentowano poniżej:

% cat file1 | more

Spowoduje to wyświetlenie zawartości file1 oraz przepuszczenie jej poprzez more, dzięki czemu widać będzie tylko jeden ekran w danej chwili.

Inne, dobrze znane zastosowanie cat to kopiowanie plików. Możesz przekopiować każdy plik przy pomocy cat np. w taki sposób:

% cat /bin/bash > ~/mybash

Tutaj plik /bin/bash zostaje skopiowany do twojego katalogu domowego. Nowy plik otrzymuje nazwę mybash

cat posiada wiele użytecznych zastosowań, zaś przykłady omówione wyżej stanowią zaledwie kilka z nich. cat obszernie korzysta ze standardowych wejścia i wyjścia, dlatego też jest idealny do używania w skryptach powłoki, jako część bardziej złożonych komend.

10.3.2 echo

Polecenie echo(1) wyświetla zadany tekst na ekranie. Tekst do wyświetlenia określasz tuż po wpisaniu komendy echo. Domyślnie, echo wyświetla wprowadzony tekst, po czym drukuje za nim znak nowej linii. Przejście kursora do nowej linii można jednak ominąć - wystarczy dodać parametr -n. Parametr -e spowoduje, że echo poszuka w znaków specjalnych w ciągu i wykona je.

Grenlandia 2012