10.6 Usuwanie: rm oraz rmdir

10.6.1 rm

rm(1) usuwa pliki oraz drzewa katalogów. Użytkownicy DOSa skojarzą tę nazwę z poleceniami del oraz deltree. Nieodpowiednio użyte rm może stać się bardzo groźną bronią. Oczywiście zazwyczaj możliwe jest odzyskanie pliku utraconego przez przypadkowe skasowanie, niemniej jednak może być to bardzo skomplikowane (czasem też kosztowne); temat odzyskiwania plików wykracza poza ramy tej książki.

By usunąć pojedynczy plik, podaj jego nazwę zaraz po wpisaniu rm:

% rm file1

Jeżeli nie posiadasz uprawnień do zapisywania pliku, możesz otrzymać komunikat o braku dostępu. By mimo wszystko usunąć plik dodaj opcję -f:

% rm -f file1

By usunąć katalog wraz z zawartością, należy użyć opcji -r oraz -f razem. Pokażemy, w jaki sposób usunąć zawartość całego dysku twardego. Oczywiście - nie chcesz tego zrobić. Niemniej jednak obiecany przykład:

# rm -rf /

Bądź bardzo ostrożny gdy używasz rm; możesz sobie strzelić bardzo brzydkiego samobója. Polecenie to posiada kilka opcji, które szczegółowo są opisane w podręczniku systemowym.

10.6.2 rmdir

rmdir(1) usuwa katalogi z dysku. Istnieje pewien wymóg: usuwany w ten sposób katalog musi być pusty. Składnia jest prosta:

% rmdir <directory>

Oto przykład, jak można usunąć katalog hejaz z katalogu bieżącego:

% rmdir hejaz

Gdy usuwamy katalog nieistniejący, rmdir nie omieszka o tym wspomnieć. Można też oczywiście podać pełną ścieżkę dostępu do katalogu do usunięcia, jak w przykładzie:

% rmdir /tmp/hejaz

W tym przykładzie próbowaliśmy usunąć katalog hejaz, znajdujący się w katalogu /tmp.

Można też usuwać katalog wraz z katalogami znajdującymi się nad nim - poprzez użycie opcji -p.

% rmdir -p /tmp/hejaz

Powyższe najpierw spróbuje usunąć katalog hejaz z wnętrza /tmp - jeżeli taka operacja się powiedzie, to zostanie podjęta próba usunięcia katalogu /tmp. I tak dalej; rmdir będzie kontynuował swą pracę do wyczyszczenia całego wspomnianego drzewa katalogów, bądź też do pierwszego błędu.

Grenlandia 2012