10.7 Tworzenie dowiązań między plikami: ln

ln(1) jest użytecznym poleceniem do tworzenia dowiązań (linków, skrótów) do plików. Dowiązania takie mogą być twarde (ang. "hard link"), bądź też symboliczne (z ang. "symbolic link" lub "soft link"). Różnice między tymi dwoma rodzajami dowiązań zostały już omówione w Sekcja 9.3. Gdy chcesz utworzyć symboliczny link do katalogu /var/media/mp3 oraz umieścić go w swoim katalogu domowym, wykonasz takie polecenie:

% ln -s /var/media/mp3 ~/mp3

Parametr -s informuje ln, że ma utworzyć link symboliczny. Kolejną opcją jest plik źródłowy, na który będzie pokazywał link; na końcu podajemy nazwę samego skrótu. W powyższym przykładzie utworzyliśmy w katalogu domowym plik o nazwie mp3, wskazujący na /var/media/mp3. Oczywiście możesz nazwać link jak tylko zechcesz - poprzez zmianę ostatniej opcji.

Tworzenie dowiązania twardego jest jeszcze prostsze - wszystko, co musisz uczynić to pominięcie opcji -s. Dowiązania twarde mogą nie potrafić wskazywać na katalogi bądź też nie będą w stanie objąć całego systemu plików. By utworzyć twarde dowiązanie /usr/bin/email do pliku /usr/bin/mutt, po prostu wpisz co następuje:

# ln /usr/bin/mutt /usr/bin/email
Grenlandia 2012