10.2 Filtry: more, less, oraz most

10.2.1 more

more(1) to przykład czegoś, co nazywamy filtrem. Zdarza się, że wyjście (ang. output) poszczególnych komend jest zbyt duże, by zmieścić się na jednym ekranie. Komendy same z siebie nie wiedzą, jak podzielić wyniki swych działań na kilka oddzielnych ekranów. Zostawiają tę pracę filtrom.

more dzieli wyjście na osobne ekrany i wstrzymuje się z wyświetlaniem kolejnych, póki nie naciściesz spacji. Naciśnięcie klawisza enter spowoduje przesunięcie ekranu o jedną linię. A oto i odpowiedni przykład:

% cd /usr/bin
% ls -l

Wynik na pewno nie zmieści się na ekranie. By zapobiec przewijaniu kolejnych ekranów wyjścia, po prostu przepuść je przez more:

% ls -l | more

W powyższym przykładzie użyliśmy operatora przekierowania (uzyskuje się go, wciskając shift oraz backslash). Operator przekierowania (ang. pipe) oznacza "weź wyjście ls oraz przepuść je przez more. Przez more można przepuścić praktycznie wszystko, nie tylko wynik działania ls. Więcej o przekierowaniach zostało już napisane w Sekcja 8.2.3.

10.2.2 less

Polecenie more jest całkiem użyteczne, ale często zdarzy się, że trzeba wrócić do ekranu, który został przewinięty. more nie oferuje cofania się. Oferuje je za to komenda less(1). Jest używana w ten sam sposób co polecenie more, tak więc powyższe przykłady pasują także i tutaj. Polecenie less (ang. mniej) oferuje nam więcej niż more (ang. więcej). Joost Kremers po angielsku ujął to tak:

less is more, but more more than more is, so more is less less, so use more less if you want less more.

* Nie dająca się dosłownie przetłumaczyć gra słów, po polsku znacząca mniej więcej: less to dużo więcej niż more, stąd more to mniejsze less, tak więc używajcie więcej less jeżeli chcecie mniej more.

10.2.3 most

Tam, gdzie nie wystarcza funkcjonalność more i less, do akcji wkracza most(1). less potrafi więcej niż more, zaś most potrafi jeszcze więcej. I tak, gdy dwa pierwsze filtry są w stanie wyświetlić na raz zaledwie jeden plik, to most umie wyświetlać dowolną ich liczbę tak długo, dopóki okno pojedynczego pliku jest długie na co najmniej dwie linie. most posiada wiele opcji - po ich opis odsyłamy na stronę manuala.

Grenlandia 2012