11.3 ps

Tak więc wiesz już, jak przełączać uruchomione programy w tło i z powrotem przywracać je na pierwszy plan. Wiesz także, że cały czas w systemie uruchomionych jest wiele różnych procesów. Ale jak zdobyć ich listę? Służy do tego polecenie ps(1). Polecenie to posiada całą masę opcji; my skupimy się tylko na tych najważniejszych. By uzyskać pełną ich listę, przejrzyj strony manuala. O samym manualu powiedziano więcej w rozdziale Sekcja 2.1.1.

Proste wpisanie ps zaowocuje wypisaniem spisu wszystkich programów uruchomionych na twoim terminalu, włączając w to programy działające na pierwszym planie (w tym także powłokę, której używasz oraz, rzecz jasna, samo ps). Wylistowane zostaną także procesy, które uruchomiłeś w tle. Często może być to dość krótka lista:

Figure 11-1. Przykładowe wyjście dla ps

% ps
  PID TTY     TIME CMD
 7923 ttyp0  00:00:00 bash
 8059 ttyp0  00:00:00 ps

Pomijając niewielką liczbę procesów, informacja powyższa jest całkiem typowa. Zawsze uzyskasz te same kolumny, gdy użyjesz ps, niezależnie od tego jak wiele procesów jest uruchomionych. Więc teraz: co to wszystko znaczy?

Zaczynając od lewej: PID oznacza identyfikator procesu (ang. process ID). Każdy działający proces posiada swój własny, unikalny identyfikator którym jest liczba z przedziału pomiędzy 1 a 32767. Każdemu nowemu procesowi jest przydzielany pierwszy wolny PID. Kiedy proces kończy swoje działanie normalnie (albo też kiedy zostaje "zabity" - o tym przeczytasz w następnym podrozdziale), jego PID zostaje zwolniony. Kiedy maksymalny PID zostaje osiągnięty, następnemu procesowi przydzielony zostanie najniższy aktualnie wolny PID.

Kolumna TTY określa, w którym terminalu uruchomiony został proces. Wykonanie polecenia ps wypisze jedynie procesy uruchomione na aktualnym terminalu, tak więc przy wszystkich procesach pojawi się ten sam numer TTY. I tak np. powyżej widać przy obu procesach, iż są uruchomione na ttyp0. Wskazuje to, iż są one uruchomione zdalnie albo też w trybie graficznym X Window.

Kolejna kolumna: TIME określa, jak wiele czasu pracy procesora zajmuje dany proces. Jej wartość jest różna od czasu, który upłynął od uruchomienia procesu. Trzeba pamiętać, że Linuks to system wielozadaniowy. W danej chwili uruchomionych jest wiele procesów; każdy z nich otrzymuje część czasu pracy procesora. Tak więc, kolumna TIME pokazuje, ile mniej więcej czasu dany proces już pracuje. Jeżeli w tej kolumnie pokazują się wartości większe niż kilka minut - można zacząć podejrzewać, że coś jest nie tak.

I ostatnia kolumna, CMD, pokazująca o którym to programie jest właściwie mowa. Pokazuje jedynie nazwy samych programów, nie mówiąc nic na temat opcji z którymi programy były wywołane. By uzyskać tego typu informacje, trzeba uruchomić ps z jedną z jego wielu opcji. Omówimy to krótko.

Możesz otrzymać kompletną listę programów działających w systemie używając kombinacji kilku opcji. Zaowocuje to zapewne dość długą listą pozycji (równe 70 na komputerze, na którym piszę teraz to tłumaczenie), tak więc przytnę trochę wyjście:

% ps -ax
 PID TTY   STAT  TIME COMMAND
  1 ?    S   0:03 init [3]
  2 ?    SW   0:13 [kflushd]
  3 ?    SW   0:14 [kupdate]
  4 ?    SW   0:00 [kpiod]
  5 ?    SW   0:17 [kswapd]
 11 ?    S   0:00 /sbin/kerneld
 30 ?    SW   0:01 [cardmgr]
 50 ?    S   0:00 /sbin/rpc.portmap
 54 ?    S   0:00 /usr/sbin/syslogd
 57 ?    S   0:00 /usr/sbin/klogd -c 3
 59 ?    S   0:00 /usr/sbin/inetd
 61 ?    S   0:04 /usr/local/sbin/sshd
 63 ?    S   0:00 /usr/sbin/rpc.mountd
 65 ?    S   0:00 /usr/sbin/rpc.nfsd
 67 ?    S   0:00 /usr/sbin/crond -l10
 69 ?    S   0:00 /usr/sbin/atd -b 15 -l 1
 77 ?    S   0:00 /usr/sbin/apmd
 79 ?    S   0:01 gpm -m /dev/mouse -t ps2
 94 ?    S   0:00 /usr/sbin/automount /auto file /etc/auto.misc
 106 tty1   S   0:08 -bash
 108 tty3   SW   0:00 [agetty]
 109 tty4   SW   0:00 [agetty]
 110 tty5   SW   0:00 [agetty]
 111 tty6   SW   0:00 [agetty]
 [output cut]

Większość tych procesów zostaje uruchomiona jeszcze przy starcie większości systemów. Dokonałem pewnych zmian w swoim systemie, tak więc u ciebie spis ten będzie zapewne trochę inny. Niemniej jednak, większość z tych procesów zobaczysz także u siebie. Jak widzisz, opcje podane przy wywołaniu ps powodują wyświetlenie opcji wywołania wszystkich procesów. Ostatnimi czasy, wrażliwość jądra systemu na ptrace sprawiła, że stworzono poprawkę dzięki której nie są podawane opcje wywołania dla wielu różnych działających w systemie procesów. Przykładem są te wylistowane wyżej w nawiasach pozycje o PID'ach od 108 do 110. Powyższy wypis pokazuje też jedną kolumnę więcej niż poprzedni oraz przynosi ciut więcej ciekawych informacji.

Jako pierwsze zauważysz na pewno, iż większa część procesów została uruchomiona na konsoli numer “?”. Takie procesy nie są związane z żadnym konkretnym terminalem. Najczęściej dzieje się tak w wypadku demonów, które to właśnie są procesami nie wiążącymi się z żadnym konkretnym terminalem. Bardziej znane demony to np. sendmail, BIND, apache oraz NFS. Typowym ich zadaniem jest oczekiwanie na żądanie wysłane przez klienta oraz udzielenie odpowiedzi na nie.

Druga rzecz: pojawia się nowa kolumna STAT. Pokazuje ona status danego procesu. S (skrót od ang. "sleeping") oznacza uśpiony: proces w tym stanie oczekuje na jakieś zdarzenie. Z oznacza proces-zombie. Proces-zombie to proces, którego rodzic zakończył swe działanie ("umarł"), pozostawiając nie zakończony proces potomny. Nie jest to dobra rzecz. D oznacza proces który jest uśpiony tak mocno, że nie można go "obudzić" - procesy w takim stanie często nie reagują nawet na komendę SIGKILL (więcej o SIGKILL przeczytasz już niedługo w podrozdziale kill). W oznacza stronicowanie. Proces martwy jest oznaczony przez X. Proces z literką T jest albo śledzony (ang. "traced"), albo zatrzymany. R oznacza, iż proces jest gotów do wykonania.

Jeżeli chcesz zobaczyć jeszcze więcej informacji na temat uruchomionych procesów, spróbuj tego:

% ps -aux
 USER    PID %CPU %MEM  VSZ RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
 root     1 0.0 0.0  344  80 ?    S  Mar02  0:03 init [3]
 root     2 0.0 0.0   0  0 ?    SW  Mar02  0:13 [kflushd]
 root     3 0.0 0.0   0  0 ?    SW  Mar02  0:14 [kupdate]
 root     4 0.0 0.0   0  0 ?    SW  Mar02  0:00 [kpiod]
 root     5 0.0 0.0   0  0 ?    SW  Mar02  0:17 [kswapd]
 root    11 0.0 0.0 1044  44 ?    S  Mar02  0:00 /sbin/kerneld
 root    30 0.0 0.0 1160  0 ?    SW  Mar02  0:01 [cardmgr]
 bin     50 0.0 0.0 1076 120 ?    S  Mar02  0:00 /sbin/rpc.port
 root    54 0.0 0.1 1360 192 ?    S  Mar02  0:00 /usr/sbin/sysl
 root    57 0.0 0.1 1276 152 ?    S  Mar02  0:00 /usr/sbin/klog
 root    59 0.0 0.0 1332  60 ?    S  Mar02  0:00 /usr/sbin/inet
 root    61 0.0 0.2 1540 312 ?    S  Mar02  0:04 /usr/local/sbi
 root    63 0.0 0.0 1796  72 ?    S  Mar02  0:00 /usr/sbin/rpc.
 root    65 0.0 0.0 1812  68 ?    S  Mar02  0:00 /usr/sbin/rpc.
 root    67 0.0 0.2 1172 260 ?    S  Mar02  0:00 /usr/sbin/cron
 root    77 0.0 0.2 1048 316 ?    S  Mar02  0:00 /usr/sbin/apmd
 root    79 0.0 0.1 1100 152 ?    S  Mar02  0:01 gpm
 root    94 0.0 0.2 1396 280 ?    S  Mar02  0:00 /usr/sbin/auto
 chris   106 0.0 0.5 1820 680 tty1   S  Mar02  0:08 -bash
 root    108 0.0 0.0 1048  0 tty3   SW  Mar02  0:00 [agetty]
 root    109 0.0 0.0 1048  0 tty4   SW  Mar02  0:00 [agetty]
 root    110 0.0 0.0 1048  0 tty5   SW  Mar02  0:00 [agetty]
 root    111 0.0 0.0 1048  0 tty6   SW  Mar02  0:00 [agetty]
 [output cut]

To już całkiem sporo informacji. Generalnie, dowiadujemy się tu który użytkownik uruchomił dany proces, jak wiele zasobów systemowych proces zajmuje (kolumny %CPU, %MEM, VSZ oraz RSS), oraz kiedy proces został uruchomiony. Oczywiście, taka ilość informacji będzie bardzo pomocna dla administratora systemu. Ale pojawia się tu drobny problem: część tak obfitej informacji przekracza szerokość ekranu, przez co zostaje wyświetlona niepełna jej część. Opcja -w zmusi ps do przełamania długich linii.

Niezbyt to piękne, ale spełnia swoje zadanie. Teraz masz już potężną rozpiskę dla każdego procesu. Ale można usyskać o procesach jeszcze więcej informacji - sprawdź bardzo dogłębną stronę manuala na temat komendy ps. Co by jednak nie było, opcje podane powyżej są najbardziej popularne i to ich właśnie będziesz używał najczęściej.

Grenlandia 2012