Rozdział 2 Pomoc

Spis treści
2.1 System Pomocy
2.2 Pomoc Online

Często przychodzi chwila, kiedy potrzebujesz pomocy z jakąś komendą, konfiguracją programu czy sprawieniem, żeby urządzenie zaczęło działać. Może chcesz poprostu lepiej zrozumieć daną komendę, albo zobaczyć jakie są inne opcje. Na szczęście jest kilka sposobów na uzyskanie pomocy. Kiedy instalujesz Slackware masz opcję instalacji paczek z serii "F" która zawiera FAQ i HOWTO. Programy również dostarczają pomocy o ich opcjach, plikach konfiguracyjnych i użytkowaniu.

2.1 System Pomocy

2.1.1 man

Polecenie man (skrót od “manual”) jest tradycyjną formą dokumentacji online dla systemów Unix i Linux. Zawartość specjalnie sformatowanych plików “man pages” jest pisana dla wiekszości poleceń i rozprowadzana wraz z programem. Wykonując man jakaś-komenda wyświetli się strona manuala dla wybranego polecenia, w naszym przykładzie będzie to wymyślony program jakaś-komenda.

Jak można się domyślać, liczba stron manuala szybko wzrasta. W efekcie korzystanie z tej metody pomocy może stać się kłopotliwe i bardzo zawiłe nawet dla zaawansowanego użytkownika. Dlatego tez strony man pogrupowane są ponumerowane sekcje. System jest używany od dawna, wystarczająco długo by komendy i polecenia a nawet biblioteki programów odsyłały do własnych sekcji stron manuala.

Na przykład:

Można spotkać odwołanie do man(1). Numer informuje, że opis polecenia “man” jest w sekcji pierwszej (komendy użytkownika); można dokładnie określić “rejon poszukiwań” wybierając pożdaną sekcję “man”: mam 1 man. Określanie sekcji gdzie man powinien szukać jest przydatne gdy kilka rzeczy ma tę samą nazwę.

Tabela 2-1. Sekcje stron Man

Sekcja Zawartość
Sekcja 1 komendy użytkownika (tylko wprowadzenie)
Sekcja 2 wywołania systemowe
Sekcja 3 wywołąnia bibliotek C
Sekcja 4 urządzenia (np., hd, sd)
Sekcja 5 formaty plików i protokoły (np., wtmp, /etc/passwd, nfs)
Sekcja6 gry (tylko wprowadznie)
Sekcja 7 konwencje, makro pakiety(macro packages, etc.) (np. nroff, ascii)
Sekcja 8 administracja systemem (tylko wprowadzenie)

Dodatkowe narzędzia wspomagające używanie polecenia man(1) to i . Ich zadaniem jest ułatwienie odszukania informacji w systemie man.

Polecenie whatis daje bardzo zwięzły opis poleceń systemowych; coś w stylu kieszonkowego słownika komend.

Przykład:

% whatis whatis
whatis (1) - search the whatis database for complete words

Komenda apropos używana jest do szukania stron man zawierających podane słowo. Jeśli szukasz dalszych informacji na temat powyższych poleceń, przeczytaj ich strony manuala.

Przykład:

% apropos wav
cdda2wav  (1) - a sampling utility that dumps CD audio data into wav sound files
netwave_cs (4) - Xircom Creditcard Netwave device driver
oggdec   (1) - simple decoder, Ogg Vorbis file to PCM audio file (WAV or RAW)
wavelan   (4) - AT&T GIS WaveLAN ISA device driver
wavelan_cs (4) - AT&T GIS WaveLAN PCMCIA device driver
wvlan_cs  (4) - Lucent WaveLAN/IEEE 802.11 device driver

Jeśli szukasz dalszych informacji na temat powyższych komend, przeczytaj ich strony manuala.

2.1.2 Katalog /usr/doc

Źródła większości paczek, które zostaną zbudowane dostarczane są ze swoistą dokumentacją: README, intsrukcjami użytkowania, plikami licencji itp. Każda dokumentacja dostarczona ze źródłami jest dołączana i instalowana w systemie w katalogu /usr/doc. Każdy program (zazwyczaj) instaluje własną dokumentacje według wzoru:

/usr/doc/$program-$version

Gdzie $program jest nazwą programu, o którym chcesz poczytać, a $version jest odpowiednią wersją paczki progamu zainstalowanego w systemie.

Na przykład, aby odczytac dokumentację dla komendy man(1) należy wejść do katalogu:

% cd /usr/doc/man-$version

Jeżeli manual nie da odpowiedzi na pożądane pytania, /usr/doc to następne miejsce do którego powinno się zajrzeć.

2.1.3 HOWTOs i mini-HOWTOs

Pliki te są dokładnie tym o czym mówi ich nazwa - dokumentami i przewodnikami opisującymi jak coś zrobić. Gdy została zainstalowana kolekcja HOWTO, będzie ona znajdować się w /usr/doc/Linux-HOWTOs Dokumenty mini-HOWTO zostaną umieszczone natomiast w /usr/doc/Linux-mini-HOWTOs.

W tej serii pakietów załączana jest również kolekcja FAQs, co jest akronimem od:

Frequently
Asked
Questions

Doktumenty te są napisane w formie “pytań i odpowiedzi”. FAQs mogą być często bardzo przydatnym miejscem poszukiwań “szybkiego rozwiązania” problemu. Jeśli zdecydujesz się na instalację FAQ (podczas procesu intalacyjnego systemu), zostaną umieszczone w kataliogu /usr/doc/Linux-FAQs.

Warto się z nimi zapoznać szczególnie w przypadku, gdy nie do końca wiadomo jak coś zrobić. Zakres tematyki poruszany w tych dokumentach jest zaskakujący i godny uwagi. Naprawdę dobra rzecz :)

Grenlandia 2012