16.7 Klawiszologia Vi

Ten podrozdział ma pełnić funkcję “szybkiej pomocy” na temat najpopularnieszych poleceń vi. Niektóre z poniższych komend zostały już omówione, inne nie.

Tabela 16-1. Poruszanie się

Operacja Klawisz
lewo, dół, góra, prawo h, j, k, l
Na koniec linijki $
Na początek linijki ^
Na koniec pliku G
Na początek pliku :1
Skok do linijki 69 :69

Tabela 16-2. Edycja

Operacja Klawisz
Usuwanie wiersza dd
Usuwanie pięciu linii 5dd
Nadpisywanie znaku r
Usuwanie znaku x
Usuwanie 10 znaków 10x
Cofnięcie ostatniej akcji u
Złączenie linijek J
Zamień występienie słowa old na new, w całym pliku %s'old'new'g

Tabela 16-3. Przeszukiwanie

Operacja Klawisz
Znajdź “asdf” /asdf
Szukaj wstecz ciągu “asdf” ?asdf
Powtórz ostatnie wyszukiwanie wprzód /
Powtórz ostatnie wyszukiwanie wstecz ?
Powtórz ostatnie wyszukiwanie w tym samym kier. n
Powtórz wyszukiwanie w przeciwnym kierunku N

Tabela 16-4. Zapisywanie i wychodzenie

Operacja Klawisz
Wyjście :q
Wyjście bez zachowywania zmian :q!
Wyjście z zapisaniem zmian :wq
Zapisanie, bez wyjścia :w
Przeładowanie pliku :e!
Zapisanie pliku jako asdf :w asdf
Otwarcie pliku hejaz :e hejaz
Wczytanie pliku asdfdo bufora :r asdf
Wczytanie wyniku działania polecenia ls do bufora :r !ls
Grenlandia 2012