16.5 Zamykanie vi

Jednym ze sposobów na wyjście z vi jest wydanie komendy :wq (która spowoduje zapisanie zmian przed zakończeniem). Wyjście bez zapisywania dokonywane jest przez polecenie :q lub (częściej) :q!. Ostatni sposób przydaje się gdy dokonano zniam w pliku lecz nie chce się ich zachowywać.

Na wypadek nieoczekiwanych błędów zarówno vim jak i elvis posiadają mechanizmy zabezpieczające. Oba edytory zachowują bufory w tymczasowych plikach. Ich nazwy są podobne do edytowanych plików - najczęściej poprzedzone kropką co czyni je ukrytymi.

Taki tymczasowy plik usuwany jest za każdym razem, gdy edytor kończy działanie w normalnych warunkach. Oznacza to, że w przypadku awarii tymczasowa kopia będzie znajdować się na dysku. Przy ponownej edycji zostanie wyświetlone zapytanie co zrobić w zaistniałym przypadku. Bardzo często większość niezapisanej pracy może zostać odzyskana. elvis dodatkowo wyśle mail'a informującego, że kopia zapasowa istnieje.

Grenlandia 2012