9.5 Montowanie NFS

NFS - Network Filesystem (Sieciowy system plików). Nie jest on naprawdę częścią rzeczywistego systemu plików, ale może być użyty w celu dodania mu pewnej funkcjonalności.

Duże środowiska Unix'owe często dzielą miedzy sobą te same programy, zbiory katalogów domowych i skrzynek mailowych. Trudne byłoby utrzymanie identycznej kopii na każdej z maszyn. Problem ten rozwiązuje NFS, dzięki któremu można dzielić zasoby, jednocześnie wygląda to tak jakby były one dostępne na każdej stacji roboczej z osobna.

Zobacz Sekcja 5.6.2 oraz storny manuala dla exports(5), nfsd(8) oraz mountd(8) by uzyskać więcej informacji na powyższy temat.

Grenlandia 2012