Rozdział 9 Struktura Systemu Plików

Spis treści
9.1 Właściciel pliku
9.2 Prawa dostępu
9.3 Dowiązania
9.4 Montowanie urządzeń
9.5 Montowanie NFS

We wcześnejszych rozdziałach omówiona została struktura katalogów w Slackware Linux oraz metody poszukiwania plików. W tym przekonasz się, że system plików to nie tylko układ katalogów.

Linux jest systemem wieloużytkownikowym w każdym aspekcie - również systemu plików. System przechowuje informacje o tym kto jest właścicielem jakiego pliku a kto może go tylko odczytywać(lub nie). Dowiązania do plików oraz montowania NFS to inne niepowtarzalne własności systemu plików, które wraz z tymi świadczącymi o wielużytkownikowości omówione zostaną w tym rozdziale.

9.1 Właściciel pliku

System plików przechowuje informacje o tym jaki użytkownik i jaka grupa jest właścicielem każdego pliku i katalogu w systemie. Najprostszym sposobem na uzyskanie tej informacji jest wykonanie polecenia ls :

% ls -l /usr/bin/wc
-rwxr-xr-x   1 root     bin    7368 Jul 30  1999 /usr/bin/wc

W tym momencie interesują nas trzecia i czwarta kolumna. Zawierają one informacje o właścicielu i grupie posiadającej dany plik. Jak widać powyżej są to: użytkownik “root” i grupa “bin

By zmienić właściciela pliku używane jest polecenie chown(1) (skrót od “change owner - zmień właściciela”). Grupa zmieniana jest komendą chgrp(1) (skrót od “change group - zmień grupę”). Przykładowo aby zmienić właściciela pliku na daemon, należy wykonać chown:

# chown daemon /usr/bin/wc

Zmiana grupy na “root”, wymaga polecenia chgrp:

# chgrp root /usr/bin/wc

Można również użyc chown do wykonania powyższych czynności jednocześnie:

# chown daemon:root /usr/bin/wc

W powyższym przykładzie możliwe jest użycie kropki zamiast dwukropka - rezultat będzie taki sam (zaleca się jednak używanie dwukropka jako lepszej formy). Użycie kropki jest przestarzałe i może zostać usunięte z przyszłych wersji chown by pozwolić na używanie tego znaku w nazwach użytkowników. Jest to bardzo popularna praktyka na serwerach Windows Exchange - stało się powszechne używanie adresów e-mail'owych takich jak np. mr.jones@example.com. W Slackware administratorom nie zaleca się nadawania takich nazw ponieważ niektóre skrypty wciąż używają kropki by wskazać użytkownika i grupę pliku. We wpomnianym przykładzie chmod zinterpretuje mr.jones jako użytkownika “mr” i grupę “jones”.

Praca z plikami a w szczególności zmiany właściciela czy grupy to bardzo ważne aspekty w Linuksie. Nawet gdy w systemie jest jeden użytkownik często wymagana jest korekcja praw dla plików czy węzłów urządzeń (device nodes).

Grenlandia 2012