3.2 Wymagania Systemowe

Dla łatwej instalacji Slackware wymagane są:

Table 3-2. Wymagania systemowe

Sprzęt Wymagany
Procesor 586
RAM 32 MB
Przestrzeń dyskowa 1GB
Napęd 4x CD-ROM

Jeżeli posiadasz bootowalną płytkę CD, to prawdopodobnie stacja dyskietek nie będzie wymagana. Oczywiście w wypadku braku napędu CD-ROM niezbędny będzie napęd dyskietek, aby móc wykonać instalację przez sieć. Przy instalacji NFS niezbędna będzie też karta sieciowa. Zobacz sekcję nazwaną NFS aby uzyskać więcej informacji.

Wymagana ilość miejsca na dysku to mały podstęp ;-). Rekomendacja 1GB jest zwykle bezpieczna, ale jeżeli wykonasz pełną instalację to bedziesz potrzebowć około dwóch gigabajtów wolnego miejsca na dysku, plus dodatkowe miejsce na pliki osobiste. Większość użytkowników nie wykonuje pełnej instalacji. Faktem też jest, że dla wielu wystarcza ok. 100MB przestrzeni dyskowej.

Slackware może zostać zainstalowany na systemach z mniejszą ilością pamięci RAM i mniej pojemnych dyskach twardych, ale dokonanie tego wymaga trochę pracy. Jeżeli jesteś na to gotowy, pomocne rady znadziesz w pliku LOWMEM.TXT dostarczonym razem z dystrybucją.

3.2.1 Grupy programów

Dla uproszczenia sprawy Slackware został historycznie podzielony na grupy/zbiory programów. Niekiedy nazywane “zbiorami dyskowymi” - ponieważ były zaprojektowane do instalacji z dyskietek - Grupy programów są aktualnie używane głównie w celu podzielenia pakietów Slackware na kategorie. W dzisiejszych czasach instalacja z dyskietek nie jest już możliwa.

Poniżej przedstawiony został krótki opis każdej grupy programów.

Table 3-3. Grupy programów

Grupy Zawartość
A System podstawowy. Zawiera wystarczającą ilość oprogramowania potrzebną do uruchomienia i używania systemu operacyjnego, wraz z edytorem tekstowym i podstawowymi programami do komunikacji.
AP Różne aplikacje, które nie wymagają X Window.
D Narzędzia do rozwijania oprogramowania. Kompilatory, debuggery, interpretery oraz strony manuala wszystkie one znajdują się w tej grupie.
E GNU Emacs.
F Pliki FAQ, HOWTO i pozostała dokumentacja.
GNOME Środowisko GNOME.
K Źródła jądra Linuxa.
KDE The K Desktop Environment - środowisko dla X'ów, podobne wizualnie i funkcjonalnie do MacOS i Windows. Biblioteka Qt, której wymaga KDE, znajduje się również w tej grupie.
KDEI Pakiety dla KDE umożliwiające internacjonalizację środowiska.
L Biblioteki. Dynamicznie linkowane biblioteki potrzebne wielu programom.
N Programy sieciowe. Demony, programy pocztowe, telnet, programy do przeglądania grup dyskusyjnych itd.
T system formatowania dokumentów teTeX.
TCL Narzędzia języków skryptowych. Tk, TclX oraz TkDesk.
X podstawowy system X Window.
XAP aplikacje dla X'ów, które nie są integralną częścią środowisk okienkowych (np. Ghostscript i Netscape).
Y Gry konsolowe z BSD.

3.2.2 Metody instalacji

3.2.2.1 Z dyskietki

Kiedyś możliwe było zainstalowanie całego Slackware z dyskietek, jednakże rosnące rozmiary pakietów oprogramowania (zwłaszcza niektórych programów) doprowadziły do porzucenia tej metody. Do wersji 7.1 Slackware częściowa instalacja z dyskietek była jeszcze możliwa. Grupy A i N mogły być niemal całkowicie zainstalowane, dostarczając podstawowego systemu z którego można było zainstalować pozostałą część dystrybucji. Użytkownikom rozważającym instalację z dyskietek (np. na starsze platformy) typowo rekomenduje się by znaleźć inny sposób lub użyć starszego wydania. Slackware 4.0 jest wciąż bardzo chętnie używany do tego celu, podobnie jak wersja 7.0.

Zauważ, że dyskietki są wciąż wymagane do instalacji z CD-ROMu, jeżeli nie posiadasz bootowalnej płytki CD, jak również w wypadku instalacji z użyciem NFS.

3.2.2.2 CD-ROM

Jeżeli posiadasz bootowalną płytę CD, dostępną w oficjalnym zestawie publikowanym przez Slackware Inc., (patrz sekcja: Pozyskiwanie Slackware), instalacja oparta o CD będzie trochę łatwiejszym wyjściem. Jeżeli nie, będziesz musiał bootować system z dyskietek. Również, gdy posiadasz niestandardowy sprzęt, dla którego bootowanie jądra z CD jest problematyczne, możesz potrzebować specjalistycznych dyskietek.

Od wersji 8.1 Slackware używana jest nowa metoda tworzenia bootowalnych płytek CD, które nie współpracują dobrze z pewnymi rodzajami chipów BIOSu (w dzisiejszych czasach większość dystrybucji Linuksa cierpi z tego powodu). W tym wypadku rekomendujemy bootowanie z dyskietki.

Sekcja 3.2.3 oraz Sekcja 3.2.5 dostarczą informacji pomocnych przy wyborze oraz tworzeniu dyskietek startowych, jeżeli zajdzie konieczność utworzenia takowych.

3.2.2.3 NFS

NFS (the Network File System - Sieciowy system plików) to sposób na utworzenie sytemu plików dostępnego dla maszyn łączących się zdalnie. Instalacja NFS pozwala na zainstalowanie Slackware z innego komputera w sieci. Maszyna, z której odbyć ma się instalacja, musi być skonfigurowana do wyeksportowania drzewa dystrybucji do komputera docelowego. Wymaga to oczywiście pewnej wiedzy o NFS. Kwestia została omówiona w sekcji NFS rozdziału Sekcja 5.6.

Możliwe jest wykonanie instalacji NFS przy użyciu metod takich jak: PILP (przez port równoległy), SLIP, i PPP (jednak nie przez połączenie modemowe). Jakkolwiek, rekomendujemy użycie karty sieciowej jeżeli jest to możliwe. W końcu instalowanie systemu operacyjnego przez port drukarki to bardzo, bardzo powolny proces.

3.2.3 Dyski Bootowalny - Boot disks

Boot disk to dyskietka, z której następuje uruchamianie systemu, gdy rozpoczynamy instalację. Zawiera skompresowany obraz jądra używanego do kontroli sprzętu podczas instalacji. Dlatego jest tak istotny (chyba, że bootujesz z CD, tak jak to zostało omówione w podrozdziale CD-ROM). Dyski bootowalne są umieszczone w katalogu bootdisks/ w drzewie dystrybucji.

Rodzajów boot disków Slackware jest więcej niż przypuszczasz (około 16). Kompletna ich lista, z opisem każdego, dostępna jest w pliku bootdisks/README.TXT. Jakkolwiek, większość ludzi może użyć obrazu bare.i (dla urządzeń IDE) lub scsi.s (dla urządzeń SCSI).

Zobacz Sekcja 3.2.6, by uzyskać informacje o tworzeniu dysku bootowalnego z obrazu.

Po uruchomieniu komputera z dyskietki zostaniesz poproszony o włożenie dysku nazwanego "root disk". Sugerujemy wykonanie tego polecenia, by możliwe stało się przejście do dalszej części procesu instalacji.

3.2.4 Root Disk

Root Disk zawiera program instalacyjny i system plików używany podczas instalacji. One także są wymagane przy instalacji. Obrazy root disk'ów są umieszczone w katalogu rootdisks w drzewie katalogów dystrybucji. Będziesz musiał utworzyć dwie dyskietki z obrazów: install.1 oraz install.2. We wspomnianym katalogu znajdziesz także pliki network.dsk, pcmcia.dsk, rescue.dsk, oraz plik sbootmgr.dsk.

3.2.5 Dodatkowe Dyski (supplemental disk)

Dysk dodatkowy jest potrzebny gdy wykonujesz instalację NFS lub instalujesz dystrybucję na platformie z urządzeniami PCMCIA. Dyski dodatkowe znajdują się w katalogu rootdsks w drzewie katalogów dystrybucji. Ich nazwy to: network.dsk oraz pcmcia.dsk. Ostatnimi czasy dodane zostały inne obrazy tj.: rescue.dsk a także sbootmgr.dsk. Dysk 'ratunkowy' (rescue disk) to mały obraz dyskietki (root disk), który działa na 4MB RAM-dysku. Zawiera podstawowe narzędzia sieciowe oraz edytor vi do dokonywania szybkich poprawek na uszkodzonych w jakiś sposób systemach. Dysk sbootmgr.dsk jest używany do bootowania z innych urządzeń. Użyj go jeżeli twój napęd CD-ROM nie chce uruchomić Slackware z płyty. Zostaniesz zapytany o wiele rzeczy odnośnie bootowania. Może to być wygodny sposób na obejście felernych BIOS'ów.

Root disk, gdy zostanie załadowany, poinformuje cię na temat użycia dysków dodatkowych.

3.2.6 Tworzenie dysków

Gdy wybierzesz już obraz dysku bootowalnego, musisz umieścić go na dyskietce. Proces ten jest zależny od używanego systemu. W wypadku Linuksa (lub jakiegoś innego systemu Uniksowego) potrzebne będzie polecenie dd(1). Zakładając, że bare.i to twój plik z obrazem, zaś napęd dyskietek to /dev/fd0, polecenie utworzenia dyskietki z obrazu będzie wyglądało tak:

% dd if=bare.i of=/dev/fd0


W przypadku systemu Microsoftu potrzebny będzie program RAWRITE.EXE, załączony do drzewa dystrybucji w tym samym katalogu co obrazy dyskietek. Ponownie zakładając, że bare.i to Twój plik z obrazem a stacja dyskietek to A:, w trybie MS-DOS wpisz:

C:\ rawrite a: bare.i


Grenlandia 2012