Przedmowa

Do kogo adresowana jest ta książka

System operacyjny Slackware Linux to potężna platforma dla komputerów z procesorami o architekturze intelowskiej. Został zaprojektowany, by być stabilny, bezpieczny oraz funkcjonalny zarówno w roli serwera, jak i system do użytku domowego.

Książka ta została napisana, by pomóc ci rozpocząć pracę z systemem Slackware Linux. Jej celem nie jest odkrycie każdego najdrobniejszego aspektu tej dystrybucji; skupia się raczej na pokazaniu tego, do czego jest zdolna oraz przekazaniu ci podstawowej wiedzy o systemie.

Mamy nadzieję, iż w trakcie zbierania doświadczeń w swojej pracy ze Slackware uznasz tę książkę jako przydatny podręcznik. Wierzymy także, że nie omieszkasz pożyczyć jej swoim przyjaciołom, gdy ci przyjdą dowiedzieć się od ciebie czegoś na temat tego świetnego Linuksa, którego używasz.

Oczywiście książka ta nie jest pierwszej klasy powieścią, niemniej jednak staraliśmy się uczynić ją jak najbardziej interesującą. Trochę szczęścia i dostaniemy propozycję nakręcenia filmu :) Oczywiście, przede wszystkim jednak mamy nadzieję, że będzie ona dobrym pomocnikiem w nauce i okaże się przydatna.

No więc, przedstawienie czas zacząć.

Zmiany w stosunku do pierwszej edycji

Drugie wydanie jest owocem lat ciężkiej pracy ofiarnych członków Slackware Documentation Project. Oto najważniejsze zmiany w bieżącej edycji:

Organizacja książki

Rozdział 1, Wprowadzenie

Dostarcza wstępnych informacji o Linuksie, o dystrybucji Slackware, oraz o ruchach Open Source i Free Software.

Rozdział 2, Pomoc

Opisuje pomoc dostępną w Slackware oraz w sieci.

Rozdział 3, Instalacja

Krok po kroku opisuje proces instalacji, dodatkowo prezentując screenshoty dla zilustrowania całego procesu.

Rozdział 4, Konfiguracja systemu

Opisuje najważniejsze pliki konfiguracyjne oraz odkrywa, w jaki sposób przeprowadzić rekompilację jądra systemu.

Rozdział 5, Konfiguracja sieci

Dowiemy się z niego, jak podłączyć maszynę z zainstalowanym Slackware do sieci. Opisane tutaj są też protokół TCP/IP, PPP/dial-up, sieci bezprzewodowe i wiele więcej.

Rozdział 6, System X Window

Opisuje, w jaki sposób ustawić i jak używać systemu graficznego X Window w Slackware.

Rozdział 7, Początkowe uruchamianie systemu

Omawia proces, w którym na komputerze zostaje uruchomiony Slackware Linux. Opisuje także dual-booting, gdy na dysku zainstalowany jest też system Microsoft Windows.

Rozdział 8, Powłoka

Opisuje potężny interfejs linii poleceń linuksa.

Rozdział 9, Struktura plików

Przedstawia strukturę plików, m.in. właścicieli plików, prawa dostępu oraz linkowanie.

Rozdział 10, Pliki i katalogi

Zawiera opis poleceń używanych do zarządzania plikami i katalogami z poziomu linii poleceń.

Rozdział 11, Zarządzanie procesami

Opisuje potężne narzędzia Linuksa do zarządzania procesami, użyteczne przy równoległym uruchamianiu wielu aplikacji.

Rozdział 12, Podstawy administracji systemem

Opisuje podstawowe zadania administracyjne, takie jak dodawanie i usuwanie użytkowników, prawidłowe zamykanie systemu oraz wiele innych.

Rozdział 13, Podstawowe polecenia sieciowe

Zawiera opis kolekcji programów sieciowych dostarczanych razem ze Slackware.

Rozdział 14, Bezpieczeństwo

Opisuje wiele różnorodnych narzędzi pomocnych przy utrzymywaniu bezpieczeństwa twojego systemu, takich jak iptables oraz tcpwrappers.

Rozdział 15, Archiwizacja plików

Opisuje różne sposoby kompresji oraz narzędzia do archiwizowania plików, dostępne na Linuksa.

Rozdział 16, vi

Opisuje potężny edytor tekstowy vi.

Rozdział 17, Emacs

Opisuje potężny edytor tekstowy Emacs.

Rozdział 18, Zarządzenie pakietami w Slackware

Opisuje narzędzia zarządzające paczkami w Slackware oraz proces tworzenia własnych paczek i plików tagfiles.

Rozdział 19, ZipSlack

Zawiera opis systemu ZipSlack, który może być uruchomiony z poziomu systemu Windows i nie wymaga uprzedniej instalacji.

Dodatek A, The GNU General Public License

Opisuje warunki licencji, na których system Slackware Linux oraz ta książka może być kopiowana i dystrybuowana.

Konwencje przyjęte w tej książce

By zapewnić spójny oraz łatwy w czytaniu tekst, pewne konwencje są przestrzegane w tej książce.

Konwencje typograficzne

Italic

Czcionka pochyła użyta jest dla określenia poleceń, ważnego tekstu oraz, gdy po raz pierwszy zostaje użyte techniczne wyrażenie.

Monospace

Czcionka o stałej szerokości użyta jest dla błędów, poleceń, zmiennych środowiskowych oraz nazw: portów, hostów, użytkowników, grup i urządzeń, a także dla określenia zmiennych i fragmentów kodu.

Bold

Czcionka pogrubiona jest używana do oznaczenia danych, wpisywanych przez użytkownika.

Dane wprowadzane przez użytkownika

Klawisze pokazane są za pomocą czcionki pogrubionej dla odróżnienia od zwykłego tekstu. Kombinacje klawiszy, które mają zostać wciśnięte w jednej chwili są pokazane ze znakiem ' +' pomiędzy nimi, jak w przykładzie poniżej:

Ctrl+Alt+Del

Oznacza to, że użytkownik powinien wcisnąć klawisze Ctrl, Alt, oraz Del naraz.

Klawisze, które należy wciskać w ustalonej kolejności jeden po drugim, będą oddzielane przecinkami; na przykład:

Ctrl+X, Ctrl+S

Co oznacza, że użytkownik powinien wcisnąć naraz Ctrl oraz X, po czym znowu równocześnie klawisze Ctrl oraz S.

Przykłady

Przykłady rozpoczynające się od E:\> dotyczą poleceń systemu MS-DOS®. Dopóki nie zostanie powiedziane inaczej, polecenia takie mogą zostać wykonane z okna “Command Prompt” w każdym nowszym systemie z rodziny Microsoft® Windows®.

D:\> rawrite a: bare.i

Przykłady zaczynające się od # określają, że polecenie może zostać wywołane tylko przez superużytkownika w Slackware. Możesz zalogować się do systemu jako root, by wpisać komendę, albo też zalogować się na swoje zwykłe konto i poleceniem su(1) uzyskać przywileje superużytkownika.

# dd if=bare.i of=/dev/fd0

Przykłady zaczynające się znakiem % dotyczą poleceń, które mogą zostać wywołane z poziomu zwykłego użytkownika. Dopóki nie zostanie zaznaczone inaczej, przyjmujemy iż składnia powłoki c jest użyta do określania zmiennych środowiskowych oraz do innych poleceń powłoki.

% top

Podziękowania

Projekt ten jest wynikiem wielomiesięcznej pracy wielu oddanych osób. Niemożliwe byłoby dla mnie ukończenie tego projektu bez ich pomocy. Wiele osób zasługuje na nasze podziękowania za ich bezinteresowne działanie: Keith Keller za jego pracę nad sieciami bezprzewodowymi, Joost Kremers za swoją wielką pracę samodzielnego napisania rozdziału o Emacsie, Simon Williams za rozdział o bezpieczeństwie, Jurgen Phillippaerts za rozdział o podstawowych poleceniach sieciowych, Cibao Cu Ali G Colibri za inspirację oraz celnie wymierzone kopniaki. Niezliczona ilość osób przysyłała sugestie i poprawki. Niepełna ich lista zawiera: Jacob Anhoej, John Yast, Sally Welch, Morgan Landry i Charlie Law. Pragnę też złożyć podziękowania Keithowi Kellerowi za utrzymywanie listy mailingowej dla tego projektu, oraz Carl Inglis za jej początkowe zajęcie się web hostingiem. Na samym końcu składam jakże ważne podziękowania dla Patricka J. Volkerdinga za system Slackware Linux, oraz Davidowi Cantrellowi, Loganowi Johnsonowi i Chrisowi Lumensowi za ich Slackware Linux - podstawy, wydanie pierwsze. Bez ich pracy nasza nawet by nie zaistniała. Jeszcze wiele osób przyczyniło się mniej lub bardziej przy tworzeniu tego projektu. Mam nadzieję, że wybaczą mi moją słabą pamięć.

Alan Hicks, Maj 2005

Grenlandia 2012