Slackware Linux Essentials

Alan Hicks

Chris Lumens

David Cantrell

Logan Johnson

1-57176-338-4

Jest to pierwsze polskie tłumaczenie Slackware Linux Essentials. Jego autorami są: Piotr "EntragiaN", boogi, oraz Marcin "darvark" Iwaniuk. Jeśli masz jakies uwagi odnośnie strony merytorycznej lub poporstu chcesz podzielic sie z nami jakimis uwagami napisz do nas slackware1 [at] wp.pl.Spis treści
Przedmowa
1 Wprowadzenie do Slackware Linux
1.1 Co to jest Linux?
1.1.1 Świat GNU
1.2 Co to jest Slackware?
1.3 Otwarte źródła i wolne oprogramowanie
2 Pomoc
2.1 System Pomocy
2.1.1 man
2.1.2 Katalog /usr/doc
2.1.3 HOWTOs i mini-HOWTOs
2.2 Pomoc Online
2.2.1 Oficjalna witryna web i forum pomocy
2.2.2 Wsparcie poprzez E-mail
2.2.3 Nieoficjlane witryny i fora internetowe
3 Instalacja
3.1 Pozyskiwanie Slackware
3.1.1 Oficjalny Zestaw płyt CD Box
3.1.2 Poprzez internet
3.2 Wymagania Systemowe
3.2.1 Grupy programów
3.2.2 Metody instalacji
3.2.3 Dyski Bootowalny - Boot disks
3.2.4 Root Disk
3.2.5 Dodatkowe Dyski (supplemental disk)
3.2.6 Tworzenie dysków
3.3 Partycjonowanie
3.4 Program setup
3.4.1 HELP
3.4.2 KEYMAP
3.4.3 ADDSWAP
3.4.4 TARGET
3.4.5 SOURCE
3.4.6 SELECT
3.4.7 INSTALL
3.4.8 CONRysunek
4 Konfiguracja Systemu
4.1 Ogólnie o Systemie
4.1.1 Wygląd systemu plików
4.1.2 Znajdowanie Plików
4.1.3 Katalog /etc/rc.d
4.2 Wybieranie Jądra
4.2.1 Katalog /kernels na płycie Slackware
4.2.2 Kompilacja jądra ze źródła
4.2.3 Używanie modułów jądra
5 Konfiguracji sieci
5.1 Wprowadzenie: netconfig twoim przyjacielem.
5.2 Konfiguracja urządzeń sieciowych
5.2.1 Ładowanie modułów sieci
5.2.2 Karty LAN (10/100/1000Base-T and Base-2)
5.2.3 Modems
5.2.4 PCMCIA
5.3 Konfiguracja TCP/IP
5.3.1 Ogólnie
5.3.2 DHCP
5.3.3 Statyczne IP
5.3.4 /etc/rc.d/rc.inet1.conf
5.3.5 /etc/resolv.conf
5.3.6 /etc/hosts
5.4 PPP
5.4.1 pppsetup
5.4.2 /etc/ppp
5.5 Wireless
5.5.1 Obsługa sprzetowa
5.5.2 Konfiguracja ustawień sieci bezprzewodowej
5.5.3 Konfiguracja sieci
5.6 Sieciowe systemy plików (NFS)
5.6.1 SMB/Samba/CIFS
5.6.2 Network File System (NFS)
6 Konfiguracja X'ów
6.1 xorgconfig
6.2 xorgsetup
6.3 xinitrc
6.4 xwmconfig
6.5 xdm
7 Booting
7.1 LILO
7.2 LOADLIN
7.3 Dual-booting
7.3.1 Windows
7.3.2 Linux
8 The Shell
8.1 Użytkownicy
8.1.1 Logowanie
8.1.2 Root: Superużytkownik
8.2 Linia poleceń
8.2.1 Uruchamianie programów
8.2.2 Wildcards - znaki uniwersalne
8.2.3 Przekierowywanie wejścia/wyjścia
8.3 BASH - The Bourne Again Shell
8.3.1 Zmienne środowiskowe
8.3.2 Dopełnianie za pomocą tabulatora
8.4 Wirtualne terminale
8.4.1 Screen
9 Struktura Systemu Plików
9.1 Właściciel pliku
9.2 Prawa dostępu
9.3 Dowiązania
9.4 Montowanie urządzeń
9.4.1 fstab
9.4.2 mount i umount
9.5 Montowanie NFS
10 Pliki i katalogi
10.1 Nawigacja : ls, cd, oraz pwd
10.1.1 ls
10.1.2 cd
10.1.3 pwd
10.2 Filtry: more, less, oraz most
10.2.1 more
10.2.2 less
10.2.3 most
10.3 Proste wypisywanie zawartości pliku: cat oraz echo
10.3.1 cat
10.3.2 echo
10.4 Tworzenie: touch oraz mkdir
10.4.1 touch
10.4.2 mkdir
10.5 Kopiowanie i przenoszenie plików
10.5.1 cp
10.5.2 mv
10.6 Usuwanie: rm oraz rmdir
10.6.1 rm
10.6.2 rmdir
10.7 Tworzenie dowiązań między plikami: ln
11 Sterowanie procesami
11.1 Uruchamianie programów w tle
11.2 Foregrounding
11.3 ps
11.4 kill
11.5 top
12 Podstawy administracji systemem
12.1 Użytkownicy i Grupy
12.1.1 Gotowe skrypty
12.1.2 Zmiana hasła
12.1.3 Modyfikacja danych użytkownika
12.2 Użytkownicy i Grupy, the Hard Way
12.3 Poprawne zamykanie systemu
13 Podstawowe komendy sieciowe
13.1 ping
13.2 traceroute
13.3 Narzędzia DNS
13.3.1 host
13.3.2 nslookup
13.3.3 dig
13.4 finger
13.5 telnet
13.5.1 Inne użycie telnetu
13.6 SSH (ang. The Secure shell)
13.7 email
13.7.1 pine
13.7.2 elm
13.7.3 mutt
13.7.4 nail
13.8 Przeglądarki
13.8.1 lynx
13.8.2 links
13.8.3 wget
13.9 Klienci FTP
13.9.1 ftp
13.9.2 ncftp
13.10 Rozmowa z innymi ludźmi
13.10.1 wall
13.10.2 talk
13.10.3 ytalk
14 Bezpieczeństwo
14.1 Wyłączanie usług
14.1.1 Usługi uruchamiane z inetd
14.1.2 Usługi uruchamiane przez skrypty startowe
14.2 Kontrola dostępu do hosta
14.2.1 iptables
14.2.2 tcpwrappers
14.3 Aktualizacja systemu
14.3.1 slackware-security listy mailingowe
14.3.2 Katalog /patches
15 Pliki archiwów
15.1 gzip
15.2 bzip2
15.3 tar
15.4 zip
16 Vi
16.1 Uruchamianie vi
16.2 Tryby
16.2.1 Tryb wydawania poleceń (Command Mode)
16.2.2 Tryb wprowadzania - Insert Mode
16.3 Otwieranie plików
16.4 Zapisywanie plików
16.5 Zamykanie vi
16.6 Konfiguracja vi
16.7 Klawiszologia Vi
17 Emacs
17.1 Uruchamianie Emacsa
17.1.1 Klawisze poleceń
17.2 Bufory
17.3 Tryby
17.3.1 Otwieranie plików
17.4 Podstawowa edycja
17.5 Zapisywanie plików
17.5.1 Wychodzenie z Emacsa
18 Zarządzenie pakietami w Slackware
18.1 Format paczek
18.2 Narzędzia do obsługi pakietów
18.2.1 pkgtool
18.2.2 installpkg
18.2.3 removepkg
18.2.4 upgradepkg
18.2.5 rpm2tgz/rpm2targz
18.3 Tworzenie paczek
18.3.1 explodepkg
18.3.2 makepkg
18.3.3 SlackBuild Scripts
18.4 Tworzymy tagi oraz tagfiles (dla instalatora)
19 ZipSlack
19.1 Co to jest ZipSlack?
19.1.1 Zalety
19.1.2 Wady
19.2 Pozyskiwanie ZipSlacka
19.2.1 Instalacja
19.3 Botowanie ZipSlacka
Słownik
A. The GNU General Public License
A.1. GPL a sprawa polska ;-)
A.2. Preamble
A.3. TERMS AND CONDITIONS
A.4. How to Apply These Terms to Your New Programs
Spis tabel
2-1. Sekcje stron Man
3-1. Slackware Linux, Inc. Informacja kontaktowa
3-2. Wymagania systemowe
3-3. Grupy programów
9-1. Wartości oktalne praw dostępu
13-1. komendy ftp
16-1. Poruszanie się
16-2. Edycja
16-3. Przeszukiwanie
16-4. Zapisywanie i wychodzenie
17-1. Podstawowe polecenia edycji w Emacsie
18-1. installpkg Options
18-2. removepkg Opcje
18-3. Tagfile - możliwe statusy
Spis rysunków
4-1. Menu konfiguracji jądra (Kernel Configuration Menu)
6-1. xorgconfig Konfiguracja myszy
6-2. xorgconfig Horizontal Sync
6-3. xorgconfig Vertical Sync
6-4. xorgconfig Video Card
6-5. Konfiguracja Środowiska Graficznego przy pomocy xorgconfig
7-1. liloconfig
7-2. liloconfig Expert Menu
11-1. Przykładowe wyjście dla ps
13-1. Telnetowanie do serwera HTTP
13-2. Główne menu Pine
13-3. Elm main screen
13-4. Główny ekran programu Mutt
13-5. Domyślna strona startowa lynx'a
13-6. Links z otwartym menu plik
13-7. Dwie osoby w sesji talk
13-8. Dwaj użytkownicy w sesji ytalk
16-1. Sesja vi
18-1. Pkgtool - menu główne.
18-2. Pkgtool - przeglądanie pakietów
Spis przykładów
8-1. Wypisanie zmiennych środowiskowych przy pomocy polecenia set
Grenlandia 2012